bazy danych | 4D S.A. | produkty 4D | programy-aplikacje | doradztwo | pobieranie plików | praca

 bazy danych  | produkty 4D
   

 

Produkty podstawowe

4th Dimension Standard Edition

Zawiera jedynie 4th Dimension.

4th Dimension Developer Edition

Zawiera 4th Dimension i Advanced kit for 4th Dimension.

4D Server Standard Edition

Wielokrotnie nagradzana aplikacja do tworzenia i rozwoju baz danych w oparciu o technologie klient/serwer.

4D Server Developer Edition

4D Server Standard - aplikacja obsługująca wielu użytkowników zawierająca dodatki ułatwiające programowanie i łączenie.

Narzędzia do rozwoju aplikacji

Narzędzia do rozwoju aplikacji dają twórcom oprogramowania narzędzia nowej generacji ułatwiające kontrolę nad rozwojem aplikacji. Proponujemy rożne opcje aby zaspokoić różnorakie potrzeby.

4D Runtime
Umożliwia tworzenie i rozwój aplikacji interpretowanych w czasie rzeczywistym.

4D Runtime Classic
Umożliwia tworzenie i rozwój aplikacji kompilowanych do plików wykonywalnych.

4D Engine
Umożliwia tworzenie i rozwój aplikacji pojedyńczych, do postaci samych plików wykonywalnych.

4D Server Application

Umożliwia tworzenie i rozwój aplikacji kompilowanych do plików wykonywalnych pracujących w środowisku 4D Server.

4D Web Extension License

Zapewnia nieograniczoną liczbę połączeń internetowych do aplikacji 4D.

Dodatki

Dodatki podzielone są na dwie kategorie: dodatki zwiększające produktywność projektanta i dodatki umożliwiające różnorakie połączenia (pomiędzy aplikacjami i aplikacji z bazami danych). Wszystkie dodatki wymienione poniżej są dostępne jedynie poprzez zakup produktu z linii deweloperskiej. Dostępny jest również moduł (4D SDK) ułatwiający deweloperom tworzenie własnych dodatków..

Dodatki "Productivity"

Dodatki te dodają do bazy danych 4D właściwości, narzędzia niedostępne standardowo w 4D. Mogą one być używane w połączeniu z bazą 4D lub jako niezależne aplikacje.

4D View
Dodaje funkcjonalność arkusza kalkulacyjnego do aplikacji 4D.

4D Write
Dodaje funkcjonalność edytora tekstów do aplikacji 4D.

4D Draw
Dodaje funkcjonalność edytora graficznego do aplikacji 4D.

Dodatki "Connectivity"

Narzędzia połączeniowe pozwalają na migrację bazy danych i jej rozbudowę wraz ze zmianami potrzeb. Pozwalają na połączenie z technologiami innych firm.

4D Open Suite
Pozwala obsłużyć połączenia pochodzące z prawie dowolnych innych aplikacji i na komunikację pomiędzy aplikacjami.

4D for Oracle
Łączy 4D z bazą danych Oracle.

4D ODBC Driver
Łączy z innymi aplikacjami poprzez ODBC.

 
bazy danych | 4D S.A. | produkty 4D | programy-aplikacje | doradztwo | pobieranie plików | praca
bazy danych | ...
   


bazydanych.com.pl

Zapraszamy na naszą stronę poświęconą wyłącznie bazom danych

 

bazy danych | programy
   


4th Dimension 2003


Lina produktów 4th Dimension oferuje pełną gamę narzędzi dla Windows i Mac OS, które wspólnie mogą zostać użyte do stworzenia w pełni zintegrowanego, dostępnego z poziomu aplikacji WWW, niezależnego od platformy sprzętowej środowiska tworzenia aplikacji baz danych. W zależności od potrzeb mogą zostać wykorzystane również tylko niektóre komponenty. Kompletna linia produktów zawiera narzędzia do tworzenia aplikacji, ich rozwijania, ułatwiające połączenie oraz serwery internetowe.


 

bazy danych | programy
   


Nowa wersja 4D Firma KPIR

Już wkrótce 4D Firma dla MacOS X i Windows XP

 Warning: include(../dag-ogolne/menu_dol.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/dag.pl/dag-bazydanych/produkty-4d.php on line 203

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../dag-ogolne/menu_dol.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/dag.pl/dag-bazydanych/produkty-4d.php on line 203